Monday, November 16, 2009

Akiko Kato: Broken Embraces

Akiko Kato, New Yorker Magazine, Magazine Illustration
Akiko Kato creates another haunting work for The New Yorker. This week it's the gorgeous Penélope Cruz, starring in Pedro Almodóvar's new film, "Broken Embraces."

No comments: